Shimex SG - Đào Tạo và Chuyển Giao Công Nghệ Thẩm Mỹ

Shimex SG - Đào Tạo và Chuyển Giao Công Nghệ Thẩm Mỹ

Shimex SG - Đào Tạo và Chuyển Giao Công Nghệ Thẩm Mỹ

Shimex SG - Đào Tạo và Chuyển Giao Công Nghệ Thẩm Mỹ

Shimex SG - Đào Tạo và Chuyển Giao Công Nghệ Thẩm Mỹ
Shimex SG - Đào Tạo và Chuyển Giao Công Nghệ Thẩm Mỹ
Kim CHi

Tên: Kim CHi

Giới tính: Nữ

Quốc Tịch: viet nam

Năm sinh: 2017.06.12

Email: sfdx@gmail.com

Lĩnh vực:

Trình độ học vấn

Bằng cấp
Nghề nghiệp

Chuyên Môn

Giải thưởng
Trình độ chuyên môn
Lĩnh vực chuyên môn

Bằng cấp

Hình ảnh công tác

Hình ảnh làm việc ở nước ngoài

Hình ảnh lâm sàng điều trị khách hàng

backtop