Shimex SG - Đào Tạo và Chuyển Giao Công Nghệ Thẩm Mỹ

Shimex SG - Đào Tạo và Chuyển Giao Công Nghệ Thẩm Mỹ

Shimex SG - Đào Tạo và Chuyển Giao Công Nghệ Thẩm Mỹ

Shimex SG - Đào Tạo và Chuyển Giao Công Nghệ Thẩm Mỹ

Shimex SG - Đào Tạo và Chuyển Giao Công Nghệ Thẩm Mỹ
Shimex SG - Đào Tạo và Chuyển Giao Công Nghệ Thẩm Mỹ
Kim CHi

Tên: Kim CHi

Giới tính: Nữ

Quốc Tịch: viet nam

Năm sinh: 2017.06.12

Email: sfdx@gmail.com

Lĩnh vực: BÁC SĨ DA LIỄU

Trình độ học vấn

Bằng cấp
Nghề nghiệp

Chuyên Môn

Giải thưởng
Trình độ chuyên môn
Lĩnh vực chuyên môn

Bằng cấp

Hình ảnh công tác

Hình ảnh làm việc ở nước ngoài

Hình ảnh lâm sàng điều trị khách hàng

backtop