Thẩm mỹ viện trọn gói - Shimex SG - Đào Tạo và Chuyển Giao Công Nghệ Thẩm Mỹ

Thẩm mỹ viện trọn gói - Shimex SG - Đào Tạo và Chuyển Giao Công Nghệ Thẩm Mỹ

Thẩm mỹ viện trọn gói - Shimex SG - Đào Tạo và Chuyển Giao Công Nghệ Thẩm Mỹ

Thẩm mỹ viện trọn gói - Shimex SG - Đào Tạo và Chuyển Giao Công Nghệ Thẩm Mỹ

Thẩm mỹ viện trọn gói - Shimex SG - Đào Tạo và Chuyển Giao Công Nghệ Thẩm Mỹ
Thẩm mỹ viện trọn gói - Shimex SG - Đào Tạo và Chuyển Giao Công Nghệ Thẩm Mỹ

Thẩm mỹ viện trọn gói

thẩm mỹ 1

PRP - “Platelet Rich Plasma”, có nghĩa là “Huyết tương giàu tiểu cầu”. Đây là công nghệ sinh học tự nhiên, thực hiện bằng cách lấy tế bào gốc từ máu của bản thân bệnh nhân, sau đó tập trung tế bào gốc với nồng độ cao (khoảng 3-5 lần...
backtop